top of page

NEWS

MODERNIZACJA WYDZIELONEJ KOMORY FERMENTACYJNEJ PO 15 LATACH EKSPLOATACJI


W artykule przedstawiono analizę statyczno–wytrzymałościową kopuły zbiornika Wydzielonej Komory Fermentacyjnej. Podstawą do określenia nośności oraz obliczeń numerycznych były przeprowadzone badania doświadczalne i zinwentaryzowana morfologia rys. Wyniki otrzymane z analizy wykazały niedobór nośności do 15% w przekrojach charakterystycznych kopuły i przekroczenie dopuszczalnych szerokości rys. Na tej podstawie zaproponowano sposób naprawy uszkodzeń oraz wzmocnienie kopuły. Na istniejącej kopule zbiornika wykonano dodatkowy płaszcz żelbetowy. Przedstawiono kolejne etapy realizacji naprawy przekrycia komory fermentacyjnej. W podsumowaniu przeanalizowano wpływ zaproponowanego sposobu wzmocnienia na stan naprężeń w kopule podczas eksploatacji oraz w sytuacji awaryjnej pracy zbiornika (chwilowe przepełnienie). Na przykładzie analizowanego obiektu przedstawiono najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze w tego typu konstrukcjach.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page